P  R  O  J  E  C  T  E  N                                                                                                                                                                                                          H E L M E R S S T R A A T   T E   D E N   H A A G                               2 0 0 4 / 2 0 0 5

Vijf  klassieke Haagse herenhuizen.

Het project "Helmersstraat" is gesitueerd in de voormalige kloostertuin van de negentiende eeuwse Kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Helmersstraat in het gemêleerde  Zeeheldenkwartier aan de rand van het Haagse stadscentrum, net buiten de historische grachtengordel. Het nieuwbouwproject  omvat vijf klassieke Haagse herenhuizen met de mogelijkheid  van zakelijk gebruik op de parterre van de woning, terwijl de bovenste verdiepingen bedoeld zijn voor  privé-gebruik. De voorgevels sluiten aan op de bestaande bebouwing van de Helmersstraat. De achtertuin is zowel vanuit het huis als  via een afsluitbare gemeenschappelijke tuindeur en achterpad vanaf de straat bereikbaar. Bij het ontwerp van het huis, de keuze van materialen en de werkzaamheden tijdens de bouw is rekening gehouden met milieuaspecten.

  gevel   voorgevel                gevel

  

tekeningen