P  R  O  J  E  C  T  E  N                                                                                                                                                                                                          H A V E N K A D E    I N    D E N    H A A G                                                    2 0 0 8                                                         

Een multifunctioneel pand met een religieus verleden op een aantrekkelijke locatie in Scheveningen.

De opdrachtgevers, een Franse familie die een paar jaar geleden in Den Haag is komen wonen, hebben lange tijd gezocht naar een geschikt woonhuis. Toen ze het pand aan de Havenkade 19 zagen, hadden ze intuïtief het gevoel dat het de juiste plek was om te gaan wonen: grote ruimtes en een prachtig uitzicht. Op dat moment had een fysiotherapeut hier zijn praktijk aan huis en een gedeelte was in gebruik als trainingscentrum.

Uit het boek "Meer dan 100 jaar Havenkade" van Hans Nieuwenhuis blijkt dat het gebouw een rijk verleden heeft:

Aan de Havenkade nr. 19 liet Ds. A.H.. Geerts van de Oud-Gereformeerde Gemeente in 1892, voor eigen rekening, een kerkje bouwen. Het kreeg de naam van "Eben Haezerkerk". De dominee ging zelf boven de kerkzaal wonen. Ds. Geerts stond in Scheveningen bekend als de 'geitendominee', omdat hij in bezit was van een geit, die hij zelf dagelijks verzorgde.
Op 13 januari 1916 overleed Ds. Geerts. De Oud-Gereformeerde Gemeente kocht daarna de kerk van de familie Geerts voor f 11.000,00, de pastorie zou bewoond worden door Scriba D. Roos (diaken), tevens koster. In 1920 wordt eindelijk een nieuwe dominee gevonden in Jan van Wier, die op 20 juli 1920 in Scheveningen in het predikambt wordt bevestigd.
Deze Jan van Wier werd op 2 oktober 1871 in Wonseradeel geboren en was beurtschipper van beroep. Hij kwam dan ook met zijn schip aan de Havenkade aan en kon voor zijn kerkje zijn huisraad uitladen. In1921 betrekt de Oud-Gereformeerde Gemeente een ander kerkgebouw aan de Nieuwe Laantjes.
Havenkade nr. 19 wordt dan in 1922 eigendom van de Nederlands Israëlitische Gemeente, die er een synagoge vestigde. Vervolgens wordt in 1948 Marcus Blok, koopman, eigenaar van het pand en in 1955 vestigt de N.V. Soekalakoe Thee & Koffiehandel zich in het pand.

Als architect had ik maar een zorg. Hoe kon ik de voormalige kerkzaal van 20x6,60 meter en 4,50 meter hoog zodanig inrichten zonder het oorspronkelijk karakter aan te tasten. Door de karakteristieke kerkramen is er een mooie lichtinval die ik graag in mijn ontwerp  wilde benadrukken.
In de 4,50 meter hoge benedenverdieping is een ruime entresol met een hoogte van 2 meter aanwezig. Het achterste gedeelte van de entresol was in de periode dat het pand dienst deed als synagoge in gebruik als ruimte voor vrouwen. In de nieuwe situatie is deze ruimte in de originele staat gebleven. Net als in de 19e eeuw bevinden het privé- en slaapgedeelte zich boven de toenmalige kerkzaal.

               

 archief    archief    archief