PORTRAIT                                 V  I  S  I  E                                                             
Wonen en werken vormen een belangrijk deel van het leven. Mooie en heldere ruimtes, en het toepassen van harmonieuze kleuren en natuurlijke materialen kunnen uw woon - en werkgenot aanzienlijk veraangenamen.
Het is dan ook mijn ambitie om uw omgeving dusdanig aan te passen dat al uw persoonlijke wensen gerealiseerd kunnen  worden. Dat kan een uitbreiding van uw huis zijn, een renovatie van een net aangeschaft pand, of een geheel nieuw te bouwen huis. 
Van A tot Z zorg ik dan voor alle fases van het bouwproces: de bouwaanvraag en de andere eventuele vergunningen, de contacten met de gemeente, met andere adviseurs zoals de constructeur, de bouwfysicus, en natuurlijk met de aannemers.
U hoeft zelf zo min mogelijk aandacht  aan de hele verbouwing te besteden want het is mijn taak om voor een goede uitvoering van het project te zorgen. Ik werk al jaren met ervaren en bijzondere aannemers en adviseurs. Op basis van  een open communicatie en door regelmatig met u over de stand van zaken te overleggen, komen we tot het gewenste resultaat. Elke uitdaging wordt door mij met enthousiasme, gevoel en zorg tegemoet getreden.

Tot slot een paar sleutelwoorden, die mijn visie en aanpak kenmerken: C O N C E P T ,   R U I M T E ,   L I C H T ,   R O UT I N G ,   D E T A I L 

 B U D G E T ,  P R O G R A M M A ,  P L A N N I N G , G A R A N T I E